Zamawianie, płacenie, wysyłka

-->Klient w zamówieniu na adres e-mail firmy podaje numer katalogowy wzoru i liczbę egzemplarzy

<-- Firma potwierdza zamówienie i przesyła Rachunek Pro Forma, a w nim dane konta firmy

--> Klient, gdy zaakceptuje otrzymany Rachunek Pro Forma, dokonuje przelewu wyszczególnionej w nim kwoty na konto firmy

<-- Firma wysyła zamówiony towar do 4 dni od chwili uzyskania potwierdzenia wpłaty na jej konto. Klient dostaje informacje o wysyłce

CENNIK DETALICZNY (kliknij)

!! UWAGA !!
Firma pokrywa koszt wysyłki, gdy zamówienie (ceny detaliczne) przekroczy 150,00 PLN